Kneževa palača u Šibeniku

  • knezeva-palaca-1

    knezeva-palaca-1

  • knezeva-palaca-2

    knezeva-palaca-2

Kneževa palača nalazi se na obali u staroj gradskoj jezgri. Sačuvana su dva krila ovog nekoć mnogo većeg zdanja u koje je uredovao i boravio najviši predstavnik mletačke vlasti u komuni - gradski knez- kapetan. Po sredini južnog krila gotički je prolaz s gradskim vratima.

Na zapadnom krilu okrenutom sakristiji katedrale, dvoja su vrata jadnostavnih kamenih okvira. Godine 1975. dovršena je adaptacija Kneževe palače u za funkciju Muzeja grada Šibenika.

UputeAdresa