Bribirska glavica

 • bribirska-glavica-13

  bribirska-glavica-13

 • bribirska-glavica-15

  bribirska-glavica-15

 • bribirska-glavica-34

  bribirska-glavica-34

 • bribirska-glavica-35

  bribirska-glavica-35

 • bribirska-glavica-14

  bribirska-glavica-14

 • bribirska-glavica-8

  bribirska-glavica-8

 • bribirska-glavica-36

  bribirska-glavica-36

 • bribirska-glavica-16

  bribirska-glavica-16

 • bribirska-glavica-37

  bribirska-glavica-37

 • bribirska-glavica-32

  bribirska-glavica-32

 • bribirska-glavica-17

  bribirska-glavica-17

 • bribirska-glavica-10

  bribirska-glavica-10

 • bribirska-glavica-11

  bribirska-glavica-11

 • bribirska-glavica-9

  bribirska-glavica-9

 • bribirska-glavica-21

  bribirska-glavica-21

 • bribirska-glavica-31

  bribirska-glavica-31

 • bribirska-glavica-33

  bribirska-glavica-33

U mjestu Bribir, 15 kilometara od grada Skradina, nalazi se atraktivan lokalitet poznat kao Bribirska glavica, središte hrvatske države u 13. st. i spomenik kulture najviše kategorije. Arheološki lokalitet Bribirska glavica (antička Varvaria i starohrvatski Bribir) obuhvaća površinu od 72.000 kvadratna metra i nalazi se na 300 m nadmorske visine. Među arheolozima je ovaj lokalitet poznat kao «Hrvatska Troja», a tako ga je nazvao otac hrvatske arheologije, fra Lujo Marun 1908. godine.

Jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj, na kojem se može pratiti slijed življenja iz pretpovijesti, liburnskog doba, rane i kasne antike, starohrvatske povijesti, te ranog i kasnog srednjeg vijeka.
Sv. Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac, je 1375. stupio u Franjevački red u samostanu Sv. Marije na Bribirskoj Glavici, a ban Pavao I. Šubić Bribirski «ban Hrvatske i gospodar Bosne» je pokopan u katedrali «Sv. Marije» u Bribirskoj Glavici.

UputeAdresa