Žirje

  • zirje_1

    zirje_1

  • zirje

    zirje

Otok Žirje je najudaljeniji naseljeni otok šibenskog arhipelaga. Nekoć je bio pokriven gustim mediteranskim hrastovim šumama, pa se pretpostavlja da je ime dobio po plodu tog drveta – žiru.

Otok Žirje je vrlo razveden s brojnim uvalama, a oko njega ima mnogo otočića i grebena. Budući da je prilično udaljen od kopna, Žirje je odavno imalo ulogu predstraže tako da je u 6. stoljeću podignuta kasnoantička utvrda ostaci koje su vidljivi na Gradini iznad luke Velika Stupica.

Također je i u Domovinskom ratu Žirje imalo ključnu ulogu u obrani grada Šibenika. Stanovnici se od davnina bave poljodjelstvom, međutim najviše ima pomoraca, a važnu ulogu ima i ribarstvo. Također se mnogi bave i turizmom u novije doba.

Otok ima prekrasnu prirodu, zaštićene uvale, čisto more, a smještaj je moguć u privatnom smještaju.

UputeAdresa