Crkva Gospe van Grada

  • gospe-vanka-grada-1

    gospe-vanka-grada-1

  • gospe-vanka-grada-2

    gospe-vanka-grada-2

Crkva Gospe van grada podignuta je na mjestu gdje je u srednjem vijeku bilo groblje sa crkvicom sv. Kuzme i Damjana ( 1452.god.).

Nakon ustanovljenja Varoške župe ( 1604.god.) započela je adaptacija stare crkve koja je proširena, te je 1740. godine dovršena gradnja nove kamene crkve. Malo kasnije izgrađen je zvonik koji je mostićem spojen s crkvom.

Ispred i okolo crkve Gospe van Grada nalazilo se gradsko groblje napušteno 1828. godine.

UputeAdresa