Crkva Sv.Dominika

  • crkva-sv-dominika

    crkva-sv-dominika

  • crkva-sv-dominika2

    crkva-sv-dominika2

Crkva sv. Dominika nalazi se na zapadnom dijelu grada na obali. Do 1910. godine bila je renesansna građevina, ali tada poprima gotičke stilske karakteristike.

U unutrašnjosti crkve nalaze se dva vrijedna drvena oltara, grobnica šibenskog biskupa Arrigonia, te orgulje koje je 1818.godine izradio majstor Gaetano Mascatelli.