4 bunara

  • 4-bunara-1

    4-bunara-1

  • 4-bunara-3

    4-bunara-3

  • 4-bunara-2

    4-bunara-2

Šibenčani su u Srednjem vijeku zbog brojnih vojnih opsada i sušnih razdoblja dali izgraditi javnu gradsku cisternu. Ugovor o gradnji vodoopskrbnog centra "4 bunara" između šibenske općine i majstora Jakova Coterra sklopljen je 10. siječnja 1446. godine.

Nadzor nad gradnjom cisterne povjeren je Jurju Dalmatincu, poznatom arhitektu, graditelju i kiparu. Danas je ovaj povijesni lokalitet obnovljen i predstavlja gradsku pozornicu pogodnu za održavanje brojnih manifestacija.

Terasa s bunarima popločana je crvenom opekom u obliku riblje kosti, kako su nekada bile poslagane.

UputeAdresa