Park prirode "Velebit"

  • velebit-1

    velebit-1

  • velebit-2

    velebit-2

Velebit je najduža hrvatska planina. Čitavom dužinom od 150 kilometara Velebit, zajedno s dva nacionalna parka i nizom manjih posebno zaštićenih područja, zaštićen je kao park prirode.

S čak 2.000 četvornih kilometara površine Park prirode „Velebit" najveće je zaštićeno područje Hrvatske. Ta veličanstvena planina ima dva lica, surovu golet na primorskoj i nepregledne šume na kontinentalnoj strani. Diči se velikim brojem prirodnih vrijednosti kao što su neobične stijene, divlji kanjoni, duboke jame i spilje.

Posebno je bogata endemima hrvatske flore i faune, kao što su velebitska degenija, hrvatsko zvonce, hrvatska sibireja, dugonogi šišmiš, tetrijeb gluhan. Zbog posebne prirodne vrijednosti, UNESCO je 1978. godine planinu Velebit uvrstio u međunarodnu mrežu rezervata biosfere – MAB.

UputeAdresa