Park prirode "Vransko jezero"

  • vransko-1

    vransko-1

Park prirode „Vransko jezero" predstavlja jedinstveno močvarno područje u našem priobalju. Najveću vrijednost sa stanovišta biološke raznolikosti daju mu prostrani tršćaci i uski pojas poplavnih travnjaka, koji se prostiru na području ornitološkog rezervata, a važna su staništa za ptice.

Uz tršćake i poplavne travnjake na području Parka rasprostranjen je čitav niz stanišnih tipova. Najveća vrijednost ovog područja je ornitofauna. Zabilježeno je ukupno 234 vrsta ptica, od čega čak 102 vrste gnijezde na području Parka. Ovo je područje od međunarodne važnosti kao odmorište i hranilište ptica selica. Naime, preletničke populacije 140 vrsta ptica iz Srednje, Sjeverne i Istočne Europe koriste ovo područje kao dio svog selidbenog puta.

Prema procjenama, u Parku za jesenje selidbe svakodnevno boravi između 20.000 i 200.000, a ponekad čak i do 400.000 preletnica. Vransko jezero također je vrlo važno zimovalište i gnijezdilište naročito za ptice močvarice. Tršćak u ornitološkom rezervatu predstavlja jedino gnijezdilište čaplji u sredozemnom dijelu Hrvatske. Ovdje redovito gnijezdi čaplja danguba Ardea purpurea, a povremeno i druge čaplje.

UputeAdresa