Krka krajolik od skradinskog mosta do ušća

 • krka-2

  krka-2

 • krka-13

  krka-13

 • krka-10

  krka-10

 • krka-12

  krka-12

 • krka-1

  krka-1

 • krka-6

  krka-6

 • krka-7

  krka-7

 • krka-14

  krka-14

 • krka-8

  krka-8

 • krka-11

  krka-11

 • krka-9

  krka-9

 • krka-15

  krka-15

 • krka-4

  krka-4

 • krka-3

  krka-3

 • krka-5

  krka-5

Značajni krajobraz Krka od skradinskog mosta do ušća je zaštićen od rujna 1968. godine. Posebno vrijedni dijelovi ovog prostora su Grad Skradin, Prokljansko jezero, koje je ujedno i drugo po veličini jezero u Hrvatskoj (11,5 km2) i kanal Sv. Josipa, na koji se nadovezuje Šibenski zaljev.

Na Prokljanskom jezeru nalazi se i mali otok Stipanac, koji je u rimsko vrijeme bio povezan s kopnom uz pomoć nasipa. U Prokljan se ulijeva rječica Guduča, čije je ušće važno u ornitološkom smislu. Danas je ovaj lokalitet po morfologiji i genezi tipičan rijas – potopljeni donji dio riječne doline.

Kanjon Krke je formiran u najvećoj mjeri u tercijaru, a nakon zadnjeg glacijala, krajem pleistocena prije 10 000 godina, podizanjem morske razine za oko 100 m dobiva današnji izgled. Cijeli prostor od Skradina do tvrđave Sv. Nikole predstavlja ušće rijeke Krke, tzv. rijas.

UputeAdresa