Utvrda Trošenj

 • trosenj-9

  trosenj-9

 • trosenj-3

  trosenj-3

 • trosenj-5

  trosenj-5

 • trosenj-8

  trosenj-8

 • trosenj-4

  trosenj-4

 • trosenj-2

  trosenj-2

 • trosenj-1

  trosenj-1

 • trosenj-7

  trosenj-7

 • trosenj-6

  trosenj-6

Utvrda Trošenj na desnoj obali rijeke Krke pripadala je hrvatskim velikašima Šubića Bribirskim i izgrađena je da kontrolira starteški važan most na rijeci Krki prema gradu Nečvenu.