Tvrđava Sv.Nikole

 • nikola_1

  nikola_1

 • nikola_3

  nikola_3

 • kanal_1

  kanal_1

 • tvrdjava-sv-nikola-3

  tvrdjava-sv-nikola-3

 • tvrdjava-sv-nikola-1

  tvrdjava-sv-nikola-1

 • tvrdjava-sv-nikola-2

  tvrdjava-sv-nikola-2

 • tvrdjava-sv-nikola-4

  tvrdjava-sv-nikola-4

 • tvrdjava-sv-nikola-5

  tvrdjava-sv-nikola-5

Tvrđava Sv. Nikole se nalazi na ulazu u kanal Sv. Ante, a sagrađena je tijekom 16. stoljeća radi obrane grada od turskih napada s mora.

Projektirao ju je mletački vojni graditelj Michiele Sammichelle. Donji su dijelovi sazidani od bijelog kamena, a gornji od opeke. Tvrđava Sv. Nikole pripada najjačim pomorksim fortifikacijama na hrvatskoj obali Jadrana.

UputeAdresa