Gvozdenovo - Kamenar

 • kamenar-5

  kamenar-5

 • kamenar-1

  kamenar-1

 • kamenar-6

  kamenar-6

 • kamenar-2

  kamenar-2

 • kamenar-7

  kamenar-7

 • kamenar-4

  kamenar-4

 • kamenar-3

  kamenar-3

Ovaj lokalitet, još poznat i pod nazivom Šubićevac, zaštićen je 1974. godine. Područje zaštite obuhvaća područje Kamenara – Vršine, dug 6,5 km u smjeru sjeverozapad-jugoistok, od gradskih četvrti Šibenika do vrhova obližnjih brežuljaka.

Područje je danas dijelom obraslo starom borovom šumom, dijelom ga čine degradacijski stadiji (makija, garig, kamenjara), a ima i mlađih borova nastalih nakon požara prirodnom sukcesijom.

UputeAdresa