Šparadići

  • sparadici1

    sparadici1

  • sparadici3

    sparadici3

  • sparadici2

    sparadici2

Šparadići, vikend naselje nedaleko od Grebaštice u smjeru juga uz Jadransku magistralu. Nekada isključivo poljoprivrednici, stanovnici Šparadića se danas sve više bave turizmom.

Smještaj gostiju je moguć u privatnim obiteljskim kućama, apartmanima i vilama, te kampovima.

UputeAdresa