Gradski muzej Drniš

 • 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4


Gradski muzej Drniš nalazi se na ulazu u grad, uz Čikolski most. Uz impresivnu zbirku radova Ivana Meštrovića koja sadrži 50-ak radova tog umjetnika, Muzej ima i arheološku, kulturno-povijesnu zbirku, zbirku starih fotografija i razglednica, zemljovida i grafika, zbirku oružja i vojne opreme, numizmatičku zbirku, zbirku medalja i odlikovanja te zbirku suvremene umjetnosti. U galerijskom prostoru muzeja izmjenjuju se gostujuće izložbe s izložbama obilne muzejske građe koja nije obuhvaćena stalnim postavom, organiziraju se promocije knjiga, koncerti i slične kulturne manifestacije.

Muzej upravlja i Starom mlinicom koja se nalazi na desnoj obali rijeke Čikole, oko 150 metara nizvodno od mosta na samom početku kanjona, na ulazu u Drniš. Prema povijesnim izvorima datira iz srednjeg vijeka i vjerojatno je u početku bila u vlasništvu hrvatskih velikaških obitelji. Zbog starosti, graditeljske vrsnoće, položaja i ambijentalne vrijednosti mlinica je proglašena kulturnim dobrom.